Oleme väike keeltekool väikelinnas. Suurus ega koht ei takista meil olla efektiivne ja tulemuslik. Peame oluliseks kvaliteeti, mitte kvantiteeti. Leiame, et iga õppur on väärt individuaalset lähenemist ja seda püüame vastavalt võimalustele ka pakkuda. Kasutame parimat saadaolevat, kaasaeget ja huvitavat õppematerjali. Meie õpetajad, suurema või väiksema töökogemusega, on oma ainest innustunud ja teevad oma tööd rõõmsa meelega.

Kooli eesmärgiks on aidata õppijatel jõuda valitud keelest arusaamise ning eneseväljenduseni. Tahame aidata avastada keelte võlu ja uusi maailmu, mis õppimise kaudu avanevad. Me ei tee ainult rasket tööd, vaid tunneme kord või paar nädalas mõnu kooskäimisest ja uutest teadmistest. Saame aimu kultuuri(de)st, kus keel domineerib, ja soovi korral – rangelt soovitatav  – läheme kursuse lõppedes õpitut praktiseerima.